Gå till innehåll

Verktygsfält

Cisterner

Anmälan ny cistern

Om du installerar en ny eller begagnad cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja ska du anmäla det till Miljö- och byggnadsförvaltningen minst 4 veckor i förväg. Anmälan görs på Mina sidor.

Om cisternen ska installeras inom vattenskyddsområde ska den anmälas om den rymmer mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Även lösa behållare som sammanlagt rymmer mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja ska anmälas.

Tänk på att det även kan behövas tillstånd från Räddningstjänsten för hantering av brandfarlig vara.

Kontroll av cistern

Kontroll av cisterner ska ske vart 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. För mobila cisterner gäller andra intervall för kontroll. Det är föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2018:3, som reglerar detta. Företaget som gör kontrollen ska vara ackrediterat av Swedac.

Kontrollrapport

När kontrollen har genomförts skriver besiktningsföretaget en kontrollrapport där det framgår om cisternen uppfyller gällande krav. Kontrollrapporten lämnas till den som använder cisternen och ska sparas tills cisternen inte används längre. Kontrollrapporten ska kunna visas upp för Miljö- och byggnadsförvaltningen, men behöver inte skickas in.

Cisterner som tas ur bruk

En cistern som inte ska användas mer eller skrotas ska anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Den ska tömmas, rengöras och påfyllning ska omöjliggöras.

Cisterner och lösa behållare inom vattenskyddsområde

Cisterner eller lösa behållare inom vattenskyddsområde som sammanlagt rymmer mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja ska anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen minst 4 veckor innan de installeras.

Cisterner och lösa behållare inom ett vattenskyddsområdes primära (inre) och sekundära (yttre) zon ska ha sekundärt skydd, till exempel invallning. Det gäller även rörledningar. Vid nyinstallation ska sekundärt skydd ordnas vid installationen. Befintliga cisterner ska ha sekundärt skydd senast 5 år efter att ett beslut om vattenskyddsområde börjat gälla. Det finns ett undantag för cisterner i pannrum i bostadshus där cisternen är under regelbunden uppsikt. Lösa behållare som är större än 1 kubikmeter ska ha sekundärt skydd senast 1 år efter att ett beslut om vattenskyddsområde börjat gälla.

Det sekundära skyddet ska genomgå installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll. Det innebär att det ska kontrolleras vid installation eller efter reparation eller ändring. Det ska även kontrolleras med samma tidsintervall som själva cisternen ska kontrolleras (var 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd). Företaget som gör kontrollen ska vara ackrediterat av Swedac.

Cisterner inom vattenskyddsområde ska ha en skylt med texten ”vattenskyddsområde”, fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll. Den ska sitta vid påfyllningsröret.

Det kan finnas fler regler kring cisterner i de skyddsföreskrifter som gäller för det specifika vattenskyddsområdet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024