Gå till innehåll

Verktygsfält

Tvätta din bil på rätt sätt

Varje år sker ca 85 000 biltvättar på gatan eller garageuppfarten i Vänersborg. Stora mängder olja, rester från bensin, vägbana och däck samt bilvårdsprodukter sköljs med ut i naturen i vår närhet. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för miljön.

Därför är tvättvattnet farligt för miljön, människan och djurlivet

Smutsvattnet som rinner ut vid tvätt på gatan passerar inget reningsverk eller filter utan sköljs oftast rakt ut i kringliggande natur. Smutsvattnet innehåller många olika föroreningar som är skadliga både för människor, djur och natur.

Ibland händer det att tvättvattnet leds från brunnen i gatan till ett av kommunens avloppsreningsverk. Tvättvattnet kan i reningsverket skada reningsprocessen eller passera ut utan att renas då reningsverket kan ha svårt att ta hand om de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet.

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Du som privatperson har ansvaret för var och hur din bil tvättas. Det finns både automatiska tvättar och tvätthallar med självservice där du kan tvätta bilen på ett miljömässigt bra sätt. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att inte släppa ut smutsigt vatten. Många biltvättanläggningar sparar även på mängden vatten genom att rena och recirkulera tvättvattnet så det kan återanvändas. Fråga gärna på din tvättanläggning vilka metoder de använder.

Tvätta ofta - då kan du använda mindre och snällare bilvårdsprodukter

Tvätta även din bil regelbundet och inte för sällan. Då fastnar smutsen inte lika lätt och du kan använda mindre mängd kemikalier vid tvätten. I regel är det bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

I broschyren "Tvätta miljörätt Tvätta i biltvätt" finns mer information om att tvätta bilen på rätt sätt.

Bilvårdsprodukter

Det är bra att välja miljömärkta bilvårdsprodukter, men tänk på att även miljömärkta bilvårdsprodukter inte är så miljöanpassade att de kan sköljas ut direkt i naturen. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo, såpa och avfettningsmedel finns ämnen som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter, bland annat tensider och kallavfettningsmedel. Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel som ofta är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och för livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2022