Gå till innehåll

Verktygsfält

Installation av värmepump

Vill du installera en värmepump som hämtar energi från mark, berg eller vatten? Då behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden minst 6 veckor innan du påbörjar installationen. Anmälan görs på Mina sidor. Du behöver inte anmäla installation av luftvärmepump.

Förberedelse före du anmäler installation av värmepump

Tänk på att det kan ta tid att ta reda på den information du behöver för att göra en anmälan. Genom att lämna in fullständiga uppgifter i din anmälan kan du hjälpa till att underlätta handläggningsprocessen. I dokumentet "Information vid installation av värmepump" som finns på Mina sidor kan du läsa mer om vad som gäller vid en installation och vilka uppgifter som behövs för en anmälan.

Några av de saker som är bra att förbereda är:

Kontakta en entreprenör och certifierad borrare för hjälp med val av anläggning samt för val av placering.

  • Ta fram en karta över din tomt där placering av anläggningen, närliggande värmepumpar, enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar ritas in
  • Kontakta grannar för att få information om vart deras eventuella borrhål är placerade.
  • Du kan även behöva få ett medgivande från dina grannar om din valda placering kommer att ligga närmare än 10 meter från din fastighetsgräns eller 10 meter från avgränsande vägs mitt. Använd då blanketten Grannmedgivande vid installation av värmepump.

Mer information om värmepumpar finns under "Relaterad information" längst ned på sidan.

När kan jag börja borra?

Efter din anmälan är gjord kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att fatta ett beslut. I beslutet får du veta vilka försiktighetsåtgärder du behöver göra i samband med installationen. Du behöver vänta tills du fått beslutet innan du börjar borra.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2024