Gå till innehåll

Verktygsfält

Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning avses en anläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är minst 1 megawatt men högst 50 megawatt.

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begränsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

När behöver anläggningen registreras?

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av förordningen omedelbart och ska registreras. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari 2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Medelstora förbränningsanläggningar i Vänersborgs kommun

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Peab Asfalt AB

556098-8122

Kvarntorp 2:12

Vattenfall AB

556036-2138

Fregatten 24

Swerock AB

556081-3031

Maden 7

Lantmännen ekonomiska förening

769605-2856

Höga 6:1


Registrering

Registreringen kan göras på Mina sidor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024