Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Farligt avfall

Till farligt avfall hör saker som kan vara giftiga, cancerframkallande, explosiva eller brandfarliga om de hamnar i de vanliga hushållssoporna eller spolas ner i avloppet. Hit räknas bland annat batterier, glödlampor, elektronik, målarfärg och nagellack - saker som vi ofta har hemma. Sortera dem därför noga och lämna in ditt farliga avfall till oss på Vänersborgs Kretslopp & Vatten. Vi tar hand om det på ett säkert och hållbart sätt.

Farligt avfall är farligt även i små mängder och kan göra stor skada på människor och miljö. Det måste tas omhand på ett speciellt sätt och därför är det viktigt att så mycket som möjligt samlas in. I Vänersborg finns många platser där du kan lämna in hushållets farliga avfall på ett tryggt och säkert sätt. Oavsett hur du lämnar in ditt farliga avfall ska du tänka på följande när du hanterar det:

  • Blanda inte olika flytande vätskor utan lämna in dem var för sig.
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
  • Om du använder en annan förpackning än den ursprungliga, till exempel häller lacknafta i en PET-flaska, måste du skriva på den vad den innehåller.
  • Lämna hellre lite och ofta än mycket och sällan.
  • Lämna in dina kemikalier på en miljöstation, eller på Torpa Kretsloppspark
  • Farligt avfall lämnas in kostnadsfritt

Miljöstationer

Här kan du lämna så gott som allt farligt avfall.

  • Torpa Kretsloppspark
  • Qstar Brålanda

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023