Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Avfall och återvinning

bilden visar hur avfallets återvinns

Det är kommunen som ansvara för för att ditt hushållsavfall tas om hand. Avgiften du betalar för sophämtningen ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av dina sopor samt återvinningscentral och administration.

Vi hämtar och transporterar hushållsavfallet med vår egna personal. Vid hämtning på landsbygden samt slambrunnar används en entreprenör.

Dina gamla förpackningar kan återvinnas och så småningom bli till nya förpackningar. Gamla leksaker, möbler, kläder etc. kan tas omhand och återanvändas innan de går till återvinning eller energiutvinning. Till och med farligt avfall kan bli något nytt när det får möjligheten att tas omhand — på rätt sätt!

Kontaktperson
Alexandra Lundgren

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 54

E-post:
renhallning@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024