Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Lagar och regler

Dokument: Avfallsplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dokument: Renhållningsföreskrifter Pdf, 331.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Klipp häcken och rädda liv!

för att öka trafiksäkerheten, bl a genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar enligt instruktioner.

På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om grenar inte skymmer sikten.


Transportväg för avfallsfordon

  • Ska ha en hårdgjord körbana
  • Ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2)
  • Bör vara minst 5.5m bred om körning i båda riktningarna förekommer.Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3.5 m. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • Ska ha en fri höjd av 4,5m, träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Ska ha frisikt och god framkomlighet
  • Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal avfallsbil ska ha en diameter av 18 m med en hindersfri remsa på ytterligare 1.5m runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.
  • Ska vara snöröjd och halkbekämplad vintertid, snövallar får inte inkräkta på vägbredden


Sopbilen behöver utrymme

Tänk på att sopbilen är mycket längre, bredare och tyngre än en vanlig personbil.

Det kräver att den halkbekämpade körytan är väl tilltagen. Om du är med i en vägförening, tänk på att det är vägföreningens ansvar att se till att vägen är snöröjd, tydligt skyltad med snöpinnar och halkbekämpad.

För att lastbilarna ska komma fram på vägen fram till sopkärlet, kräver bilarna en vägbredd på minst 3,5 meter. Det måste också finnas en vändplan där en 10 meter lång lastbil kan vända.

Finns det ingen möjlighet att ploga vägarna till den här bredden och en vändplan kan sopkärlet tillfälligt flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2024