Gå till innehåll

Verktygsfält

Nedgrävning av häst

I vissa fall kan det gå bra att gräva ner en avliden häst på sin fastighet. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska kontaktas för att bedöma om platsen som valts är lämplig. Du ska då lämna in följande uppgifter (muntligt eller skriftligt):

  • Fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.
  • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam sjukdom).
  • En beskrivning eller karta som visar vilken plats som valts.

Några punkter att följa vid val av platsen för nedgrävning:

  • Jordarten och marken ska vara väldränerad.
  • Välj en plats som innebär ett avstånd på minst 100 m från närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag.
  • Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus.
  • Välj en torr plats. Hästen får inte hamna under grundvattenytan och får inte läggas direkt på berggrunden. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.
  • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Om hästen ska grävas ned på annans mark behövs markägarens godkännande.

Miljö- och byggnadsförvaltingen tar ut timavgift för handläggning av ärendet, enligt "Taxa enligt lagen om foder och animaliska biprodukter".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023