Gå till innehåll

Verktygsfält

Användning av massor

Vid de flesta byggprojekt uppstår schaktmassor (överskottsmassor) som måste hanteras på något sätt. Det gäller vid allt från ledningsdragningar till vägbyggen och uppförande av bostäder. Schaktmassor som flyttas från en fastighet till en annan klassas enligt lagstiftningen som avfall.

Återanvändning

Att återanvända schaktmassor är bra utifrån resurshushållning. Innan man återanvänder behöver man veta om massorna innebär en föroreningsrisk eller inte på den nya platsen.

Om du använder avfall i anläggningsarbeten är det du som ansvarar för att det inte blir några skador på människors hälsa eller miljön, därför behöver du först skaffa dig kunskap om vilka egenskaper avfallet har och om platsen där du tänker använda det på.

För att få reda på det behöver man i de flesta fall ta prover på massorna.

  • Liten föroreningsrisk – anmäl till kommunen

Om föroreningsrisken bedöms som liten ska en anmälan lämnas till
kommunen.

  • Stor föroreningsrisk – sök tillstånd hos Länsstyrelsen

Om föroreningsrisken bedöms vara större ska man söka tillstånd hos
Länsstyrelsen.

  • Ingen föroreningsrisk - ingen anmälan

Det kan ändå behövas marklov, samråd med Länsstyrelsen (angående förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.

Om åtgärden sker inom vattenskyddsområde kan tillstånd behöva sökas.

Anmälan eller tillståndsansökan till kommunen görs genom särskild blankett som finns på Mina sidor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 maj 2024