Gå till innehåll

Verktygsfält

Torghandel

Torghandel är tillåtet på helgfria vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00. Undantaget är sista måndagen i varje månad samt sista lördagen i april respektive oktober.

Saluplats kan hyras antingen som fast eller som tillfällig. Fast plats hyrs ut för en bestämd tid, dock högst ett år i taget. Tillfällig plats hyrs ut endast för en viss dag.

Priser och villkor

För mer information om priser och villkor för torghandel, kontakta Lönn Marknadskonsult, tfn 070-735 17 75.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2022