Gå till innehåll

Verktygsfält

Djurhållning och sällskapsdjur

Alla djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Bestämmelser om detta finns i djurskyddslagen.

Länsstyrelsen har tillsyn enligt djurskyddslagen. Om du misstänker att något djur behandlas illa ska du kontakta Länsstyrelsen.

Du kan läsa mer om djurskyddslagen och bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverket är en central myndighet för djurskyddslagen och har ansvar för att utforma bestämmelserna som anger en lägsta nivå av vad du måste tänka på.

Hundar

Vänersborgs kommun har lokala föreskrifter med olika bestämmelser som den hundansvarige ska följa.

  • Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser, t ex torg och stadsgator, lekplatser, badplatser, motionsspår, parker och planteringar.
  • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, men det behövs inte inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
  • Hundar får inte rastas på begravningsplats, men får kopplad följa med vid kyrkogårdsbesök.

Mer information finns i "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun" som finns på sidan "Regler och styrande dokument".

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:

Badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda parker och grönytor (det vill säga ytor där regelbunden gräsklippning sker), dock med undantag för av kommunen iordningställda hundrastplatser.

Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

Tillsyn över hundar och katter

Om du har klagomål gällande en djurägares tillsyn av sina hundar och katter ska du kontakta Länsstyrelsen. Information finns på deras hemsida, se länk ovan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024