Gå till innehåll

Verktygsfält

Anmälningspliktiga verksamheter

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter måste en anmälan göras till miljö- och byggnadsförvaltningen. Anmälan görs på Mina sidor.

  • Yrkesmässiga hygieniska verksamheter som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta, till exempel tatuering, piercing, akupunktur och fotvård.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
  • Verksamheter i vilken solarier upplåts till allmänheten

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023