Gå till innehåll

Verktygsfält

Övriga verksamheter

Verksamheter som inte behöver anmälas

Hygieniska behandlingar som inte innebär någon risk för blodsmitta eller annan smitta är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Exempel på sådana är hårvård, hudvård, sjukgymnastik och massage.

Om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Miljöbalkens regler om skydd för människors hälsa och miljön gäller emellertid även för dessa verksamheter, och miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn över dem.

Tillsyn i lokaler för vård och omsorg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar över tillsyn för inomhusmiljön i lokaler för vård och omsorg inom socialtjänsten och lokaler för LSS. Det innefattar HVB, daglig verksamhet och särskilda boenden. Ansvaret i vårdlokaler innefattar inomhusmiljö och hygien i de delar som allmänheten har tillträde till, men inte de delar där det bedrivs hälso- och sjukvård.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att inomhusmiljön är bra och inte leder till olägenheter för människors hälsa.

Tillfälliga boenden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även tillsyn över tillfälliga boenden, såsom hotell, pensionat och campinganläggningar.

Kraven om bostäder i 33 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (se Inomhusmiljö) gäller även tillfälliga boenden. Det är viktigt att verksamhetsutövaren tydligt anger vilken service och utrustning som de boende kan förvänta sig av det tillfälliga boendet.

Eventuella störningar bedöms utefter om det kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition. I bedömningen tas det hänsyn till hur lång tid människor vistas i ett boende. Därför är det inte säkert att samma bedömning görs jämfört med om störningen förekommer i någons permanenta hem.

Asylboenden räknas inte som tillfälliga boenden ur hälsoskyddssynpunkt eftersom tiden en person vistas där kan uppgå i flera månader upp till år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn även över asylboenden. Syftet med tillsynen är att säkerställa att inomhusmiljön är bra och inte leder till olägenheter för människors hälsa.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022