Gå till innehåll

Verktygsfält

Utbildningslokaler

Barn tillbringar mycket av sin tid i skolan och det ställer höga krav på inomhushusmiljön. Många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta. Astma och allergi kan påverkas av miljön och barn är ofta känsligare än vuxna av faktorer i den omgivande miljön.

Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att minimera de risker som kan förekomma genom att ha en egenkontroll med rutiner för bland annat städning, rengöring och hygien och att kontrollera temperatur, ventilation, buller med mera. Genom tillsyn kontrolleras att verksamheten följer miljöbalken.

Här finns information om hur du anmäler din verksamhet om du planerar att starta en skola.

Skolor, förskolor och fritidshem ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Anmälan görs på Mina sidor.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas och då måste anmälan innehålla alla uppgifter som krävs för vår granskning. Dessa uppgifter och handlingar ska finnas med:

  • Antal barn/elever som verksamheten planeras för
  • Planritning över lokalerna. För förskola ska det av planritningen framgå om det finns t.ex. vilorum, lekrum, skötrum samt uppgifter om lokalyta.
  • Uppgifter om typ av ventilation och antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum.
  • Ritning/beskrivning av utemiljön/skolgården.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Om din verksamhet ändras

Om verksamheten upphör eller om någon annan tar över den måste du meddela detta till miljö- och byggnadsförvaltningen så fort som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023