Gå till innehåll

Verktygsfält

Kyltorn

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer.

Risk för legionella

Det finns fall där utbrott av legionella har kunnat knytas till kyltorn. Legionellabakterier förekommer i vattenledningar och kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier, till exempel i duschar och bubbelpooler där det finns risk för bildning av vattenaerosoler. Kylvattnet i kyltorn håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns det risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår och att många människor smittas. Legionellarisken är ett av skälen till att anmälningsplikt införs. Genom rätt skötsel minskar risken och genom att få mer information om de kyltorn som finns i kommunen underlättas även smittspårning vid ett potentiellt utbrott.

Kyltorn blir anmälningspliktiga

Enligt nya bestämmelser som infördes den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller använda ett kyltorn. Anmälningsplikten börjar gälla den 1 augusti 2024.

Befintliga kyltorn behöver också anmälas. En verksamhetsutövare som har påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska anmäla kyltornet senast den 31 december 2024.

Om du redan har anmält ett kyltorn behöver du inte anmäla samma kyltorn igen.

Du behöver inte heller anmäla kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen.

Att uppföra eller använda ett kyltorn utan att först ha anmält det är förknippat med miljösanktionsavgift.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas och då måste anmälan innehålla alla uppgifter som krävs för vår granskning.

Blankett för anmälan kommer att tas fram och läggas upp på Mina sidor så småningom.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Alla anmälningspliktiga verksamheter omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska innehålla rutiner för kontroll och skötsel samt att driftstörningar anmäls, en ansvarsfördelning, riskbedömning och kemikalieförteckning.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljö- och byggnadsförvaltningen så fort som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024