Gå till innehåll

Verktygsfält

Begravningsplats för smådjur

På Holmängen finns en begravningsplats för smådjur som kommunen har hand om.

Begravningsplatsen för smådjur är en plats tillägnad våra husdjur som inte längre finns bland oss men som ändå alltid kommer att finnas med oss i våra hjärtan. Du kan få ditt djur gravsatt och du kan pryda graven med blommor eller med en gravvård.

Regler och föreskrifter för begravningsplatsen

Observera att all jordfästning utförs i kommunens regi och utförs vardagar från april till 1 november då jorden är tjälfri. All jordfästning sker minst 1 meter under markytan. Utmärkningen av gravplatsen med nummerskylt utförs av kommunen. Djur över 6 kilo ska kremeras.
Används omslutning av djuret ska det vara av lätt nedbrytbart material.
Fram till jordfästningen förvaras djuret av djurägaren.

För att få nyttja begravningsplatsen ska du vara bosatt i Vänersborgs kommun. 
Ett avtal ska tecknas mellan dig och kommunen. Avtalet gäller i fem år och kan förlängas med fem år åt gången. Tjänsten är avgiftsbelagd.
Gravplatsen är 80 x 80 cm och sköts av innehavaren. Samtliga privata ägodelar tas bort av gravplatsinnehavaren vid avtalets utgång.


Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023