Gå till innehåll

Verktygsfält

Parkeringstillstånd Boendekort

Är du folkbokförd i Vänersborg och registrerad ägare till en personbil kan du ansöka om ett Boendeparkeringskort.

Ett parkeringskort utfärdas på period om 3 eller 12 månader.

Har du ett privat leasingavtal med billeasingföretag eller är anställd och använder arbetsgivarens fordon, likställs det som eget innehav av fordon, intyg från arbetsgivaren krävs.

Som studerande och boende i Vänersborg med egen bil, men har annan folkbokföringsadress kan du också ansöka, studentintyg krävs.

Boendeparkeringskort finns i två utföranden, C för centrum och Y för ytterområde. Se vilket som gäller för dig till höger under Mer information Karta, Boendeparkering C 2018.

Handläggningstiden för boendekort är 2-4 veckor från att komplett ansökan lämnats in.

Boendeparkeringkort C

Boendeparkeringkort C, är för boende inom de centrala delarna av Vänersborg som begränsas av Kronogatan, Vallgatan, Norra Järnvägsgatan samt Gamla Hamnkanalen, de begränsande gatorna inräknade.

Uppmärksamma att den nedsänkta delen av torget i Vänersborg är det endast tillåtet att parkera vardagar 08.00 - 20.00 och dag före helgdag 08.00 - 14.00. All övrig tid är det parkeringsförbud. Här gäller Inte Boendeparkeringskortet.

Boendeparkeringskort märkt C gäller i de centrala delarna av Vänersborg enligt ovan men kan också användas inom Y-område.
Boendparkeringskort Y gäller endast inom Y-område.

Boendeparkeringskort Y

Boendeparkeringskort Y, tillämpas i övriga delar av Vänersborgs tätort.

Gemensamt för C och Y gäller:

Upställning av fordon tillåts under högst 7 dagar i följd på platser där parkering är tillåtet i 3 timmar eller mer.

Tillstånd utfärdas endast för personbil (klass I) i trafik, det vill säga att fordonet inte är belagt med kör- eller brukandeförbud eller är avställd.

Endast ett tillstånd per person och lägenhet medgivs.

Antalet boendeparkeringskort är begränsat till ett visst antal kort per fastighet

Tillståndet innebär inte att särskild plats reserveras.

Vid snöröjning, isgrusupptagning eller annat arbete som kräver tillgång till parkeringsplatsen kommer gatuenheten att skylta i god tid.
Du bör då flytta bilen för att inte fördröja arbetet som ska göras på platsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024