Gå till innehåll

Verktygsfält

Parkeringstillstånd Nyttokort

Du som äger eller jobbar som hantverkare, näringsidkare och serviceföretag samt personal inom sjuk- och socialvårdande arbeten, har möjlighet att köpa såkallat nyttoparkeringskort av kommunen. Med nyttokortet kan du med avsteg från gällande bestämmelser också få tillgång att parkera:

  • utmed gator och parkeringar där parkeringsförbud gäller (uppställning får inte ske på last-, taxi-, parkering för rörelsehindrad eller liknande)
  • på tidsreglerad parkering, se Nyttokortskategori.
  • på gågata/gångfartsområde efter kontakt med trafikingenjör.

I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler.

Tillståndet gäller inte på parkeringsplats eller parkeringsförbud i anslutning till den egna verksamheten.

Handläggningstiden är 2-4 veckor från att komplett ansökan lämnats in.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024