Gå till innehåll

Verktygsfält

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)

Är du förare och har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har en mycket försämrad gångförmåga kan du ansöka om PRH-kort.
I vissa fall kan även du som passagerare bli beviljad PRH-kort.
Kort utfärdas antingen till förare eller till passagerare.

Handläggningstiden är 2-4 veckor från att komplett ansökan lämnats in.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter och har stora svårigheter att förflytta sig till fots kan beviljas parkeringstillstånd.
 • För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfärdas tillstånd bara i undantagsfall, praxis är synnerligen restriktiv.
  t. ex. vid balansrubbningar, demens, svår oförmåga till kommunikation, ständiga eller täta krampanfall, och svår attackvis påkommande yrsel med fallrisk även vid sittande.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna en rörelsehindrad passagerare i närheten av målpunkten och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5 § Trafikförordning (1998:1276).

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • Vid nedsatt förflyttningsförmåga men med en förmåga som överstiger ca 100 meter.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte beviljas ett tillstånd.
 • Rullstolsburen person som inte är bilförare beviljas inte parkeringstillstånd, om inte behov av förarens hjälp och stöd utanför fordonet föreligger, enligt beskrivningen ovan.
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem t ex tarminfektion eller inkontinens då en person akut kan behöva uppsöka toalett anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
 • Svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för tillstånd.
 • Amputerat ben utgör inte grund för tillstånd.
 • Balanssvårigheter, ostadighet eller det faktum att man ramlat och ådragit sig skador vid flera tillfällen har inte ansetts utgöra ett sådant tillsynsbehov som innebär att man inte klarar sig ensam under tiden föraren parkerar.

  Kan du klara dig ensam under den tid det tar för föraren att parkera fordonet föreligger inte sådana särskilda skäl som krävs för att utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i Svergie, där sökanden vistas. Kommunen får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet eller tillverka kortet.
Ansökan finner du längre ner på denna sida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024