Gå till innehåll

Verktygsfält

Platsutveckling

Bro ut till Jakkobben i Vänersborg vid Vänern

Vi arbetar ständigt med platsutveckling i Vänersborg - ihop och tillsammans med organisationer, företagare, föreningar och civilsamhälle.

Hållbar platsutveckling

Med hjälp av de sex olika arbetsområden som arbetades fram under projektet Hållbar platsutveckling samlar vi regelbundet representanter från olika delar av vår kommun.

Landsbygdsutveckling

Inom Leader skapas en samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor en stark grund för att stödja lokal utveckling. I Vänersborgs kommun finns två Leaderområden. "Leader längs Göta älv & Säveån" täcker de södra delarna av Vänersborgs kommunen medan "Framtidsbygder" fokuserar på de norra delarna av kommunen. Dessa Leaderområden syftar till att främja utvecklingen och skapa en positiv förändring i sina respektive geografiska områden.

Gemensamt platsvarumärke

Platsutveckling är något som vi måste göra ihop och vårt gemensamma platsvarumärke för Vänersborg spelar stor roll. Levande, attraktiv, hållbar - tillsammans är våra värdeord och det är just tillsammans som vi behöver arbeta för att utveckla vår plats. Allt material för vår varumärkesplattform hittar du i vårt Designbibliotek. Det är fritt för alla att ladda ner och använda för att kommunicera Vänersborg som plats.

    Sidinformation

    Senast uppdaterad:
    6 november 2023