Gå till innehåll

Verktygsfält

Organisation Hållbar platsutveckling

Organisationen för Hållbar platsutveckling spänner över många områden

Projektets arbetsgrupp

För att hålla ihop projektet och alla dess uppdrag finns en arbetsgrupp som består av:

 • Gunbritt Reteike, projektledare, näringslivsutvecklare och projektmedarbetare
 • Stefan Leijon, marknads- och evenemangskoordinator
 • Sandra Björkstrand, projektledare Kultur och Fritid och näringslivsavdelningen,
 • Mia Dahlén och Linda Calederon, verksamhetsansvariga på Forum Vänersborg,
 • Malin Karlsson, kundservicechef på Vänersborgsbostäder
 • Maria Engström-Weber, VD Visit Trollhättan/Vänersborg.

Styrgrupp Hållbar Platsutveckling Vänersborg

Vår styrgrupp för projektet leds av kommundirektör Lena Tegenfelt och följande organisationer ingår i denna:

 • Lena Tegenfeldt, kommundirektör
 • Jill Stor, näringslivschef
 • Anna Svensson, förvaltningschef Kultur & Fritid
 • Andreas Knutsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad
 • Anna Johansson, Gröna Kluster
 • Petra Ohldin-Lampinen, Fastighetsägarna GFR
 • Eddie Prins, Forum Vänersborg
 • Maria Enström-Weber, Visit Trollhättan/Vänersborg
Logotyp - I samarbete med Tillväxtverket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023