Gå till innehåll

Verktygsfält

Information om projektet

I september 2020 fick Näringslivsavdelningen i Vänersborg mandat att driva platsutvecklingen för stadskärnan i Vänersborg och en arbetsgrupp skapades. I sviterna av Corona har behovet vuxit sig allt starkare kring samordning och utveckling av Vänersborgs stadskärna. Under hösten 2020 arbetades det fram en processplan utifrån behoven som identifierats, arbetsområden har mejslats ut och metoder valts. Vänersborg är med i föreningen svenska stadskärnor och har valt QM-metoden som grund för arbetet. I certifieringen finns många punkter att uppfylla för ett lyckat platsutvecklingsarbete och utifrån det har vi valt sex arbetsområden.

I mars 2021 beviljade Tillväxtverket 2 250 000 kronor i stöd för att skapa ett långsiktigt arbete inom Hållbar Platsutveckling i Vänersborg.

Processarbetet har påbörjats inom alla områden och under tidig vår och på dessa följande sidor kan man följa projektets utförande.

Arbetsområden

För att skapa ett långsiktigt arbetssätt kring stadskärnans platsutveckling arbetar vi efter sex stycken arbetsområden:

1. Trafik och Gestaltning
2. Aktiviteter, evenemang och kultur
3. Marknad, kommunikation och varumärke
4. Besöksdrivande verksamheter
5. Trygg miljö
6. Fastighetssamverkan

Inom ovanstående områden medverkar kommunens tjänstepersoner med ansvar för olika delar. Kommunens tjänstepersoner samverkar med berörda företagare, verksamhetsutövare och civilsamhälle för att tillsammans skapa en levande, attraktiv och hållbar stadskärna utifrån gemensamma insatser.

Platsutveckling och platssamverkan

Platsutveckling och platssamverkan, (eg Placemaking), är verktyg för att skapa attraktiva och trygga platser för Vänersborg och i detta fall Vänersborgs stadskärna. Arbetssättet kan också överföras till andra tätorter i kommunen.

Samskapande av våra offentliga rum och offentliga platser är en utmaning men också en viktig del av platssamverkansarbetet. Det handlar om att skapa delaktighet där alla känner att de får vara med och kan bidra. Det handlar också om att skapa platser som man längtar till och som man inte vill lämna när man väl är där, något som är viktigt i en många gånger stressad tillvaro.

Platssamverkan är en samverkansprocess för att skapa mesta möjliga gemensamma nytta av det offentliga rummet både för invånare och besökare. Det inkluderar fastighetsägare, näringsidkare och andra som har stadskärnan som sin hemmabas. Här kan idrott och kulturevenemang av olika slag för blandade åldrar, aktiviteter för vuxna, blandas och skapa mötesplatser för alla kulturer och alla åldrar.

Man kan också använda detta verktyg för att omvandla oroliga och oinspirerade ytor för att skapa större trivsel och trygghet. I begreppet platssamverkan kan det vara enkla och billiga åtgärder eller större gemensamma omdaningar i stadsrummet.

På sikt handlar det också om att skapa gemensamma ekonomiska modeller för att tillsammans bygga platserna man eftersträvar. Det finns många goda exempel på just detta runt omkring oss.

Kommunikation

Med hjälp av sociala medier och digitala kanaler kan vi kommunicera goda exempel och vad som görs inom plats- och destinationsutvecklingen. Vänersborgs kommun har en Facebooksida som prisats till en av de allra bästa bland Sveriges alla kommuner. Sidan ligger ständigt i toppen på mätningar och den har nyligen passerat 11 000 följare. Vi som jobbar på Näringslivsavdelningen i Vänersborg har också tillgång till en egen Facebooksida som vi använder flitigt, även Visit Trollhättan/Vänersborg har Facebooksidor, en som är intern för besöksnäringsföretagen och en som är utåtriktad. Inom kommunens förvaltningar finns också kommunikationskanaler såsom Instagram, Snapcat och LinkedIn. Vänersborgs Kommun startade också upp ett pressrum i oktober 2020 för att kunna kommunicera allt bra som görs till medborgarna, det finns ett stort behov av det.

Vår kommunikation kommer att handla om samhällsutveckling kopplat till platsutveckling och destinationsutveckling och hur kommunala förvaltningar samverkar med varandra, företagen och organisationerna som verkar i Vänersborgs kommun.

Varumärkesarbete och besöksnäringsstrategi

Just nu pågår en varumärkesprocess för platsen Vänersborg och organisationen Vänersborgs Kommun, som Näringslivsavdelningen är med och driver. Detta ska vara klart under hösten 2021 och kommer bli en viktig del i hur vi framöver kommunicerar Vänersborg. Under våren pågår insamlingsfasen för att i senare skede gå in i analysdelen. Varumärkesarbetet ligger också helt rätt i tid för plats- och destinationsutvecklingen. Dessutom jobbar turistbolaget tillsammans med Vänersborgs kommun med en besöksnäringsstrategi för Vänersborg.

Logotyp - I samarbete med Tillväxtverket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2022