Gå till innehåll

Verktygsfält

Näringslivsavdelningen

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Beredningssekretariatet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Näringslivsavdelningen är kommunens centrum för näringslivsutveckling. Har du funderingar på att starta, utveckla eller etablera ditt företag i Vänersborg? Du kan alltid vända dig till oss på Näringslivsavdelningen. Vi hjälper dig med information och lotsar dig vidare i företagets alla faser.

Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med rätt personer och avdelningar inom kommunen. Du är också välkommen att kontakta ALMI Väst, som fått uppdrag från alla oss kommuner i Fyrbodal att vara länken till rådgivare och aktörer som är verksamma inom affärs- och företagsutveckling.

Näringslivsavdelningens roll är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i det lokala näringslivet. Funderar du på att etablera ditt företag i Vänersborg eller driver du redan företag här? Nedan ser du några av de aktiviteter som vi gör, tillsammans med andra eller själva:

  • Gör kontinuerliga företagsbesök med och utan politiker för att öka dialogen och hålla oss ajour med företagens villkor och utmaningar. Hör gärna av dig om ditt företag vill ha besök av oss.
  • Arrangerar FrukostForum för näringslivet, en gång per månad och alltid med aktuella och intressanta gäster.
  • Hjälper dig att hitta rätt kontakter och samordna ärenden inom kommunen.
  • Hjälper till i frågor kring nyetablering, omlokalisering och liknande.
  • Arrangerar områdesträffar ute i olika industriområden och lyssnar in önskemål och utmaningar.
  • Träffar regelbundet representanter för det lokala näringslivet och har kontakter med regionala och nationella företagarorganisationer.

Vi arbetar enligt beslutat Näringslivsprogram 2014-2024.

Välkommen att kontakta oss!

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Näringslivschef
Jill Stor

Telefon:
0521-72 13 63

E-post:
jill.stor@vanersborg.se

Stefan Leijon

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Marknadskoordinator
Stefan Leijon

Telefon:
0521-72 14 35

E-post:
stefan.leijon@vanersborg.se

Kontakta mig för frågor om:
- Evenemang

Patrik Jatko

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Näringslivsutvecklare
Patrik Jatko

Telefon:
0521-72 22 42

E-post:
patrik.jatko@vanersborg.se

Kontakta mig för frågor om:
- Etableringar
- Företagsbesök
- Kompetensförsörjning

Gun-Britt Reteike

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Näringslivsutvecklare
Gunbritt Reteike

Telefon:
0521-72 19 14

E-post:
gunbritt.reteike@vanersborg.se

Kontakta mig för frågor om:
- Platsutveckling
- Wargöns Innovations- och industripark

Sandra Björkstrand

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Projektledare
Sandra Björkstrand

Telefon:
0521-72 24 61

E-post:
sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

Kontakta mig för frågor om:
- Evenemang
- Hållbar besöksnäring

Vill du komma i kontakt med oss?
I projektet finns en arbetsgrupp som du gärna får kontakta för att få mer information:

Gunbritt Reteike
Näringslivsutvecklare och projektledare
Vänersborgs kommun
Tfn. 0521-72 19 14
E-post: gunbritt.reteike@vanersborg.se

Stefan Leijon
Marknads- och evenemangskoordinator
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 14 35
E-post; stefan.leijon@vanersborg.se

Sandra Björkstrand
Projektledare kultur och fritid
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 24 61
E-post: sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

Mia Dahlén (delvis föräldraledig)
Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tfn: 072-250 55 60

Malin Karlsson
Kundservicechef Vänersborgsbostäder
Tfn: 0521-26 02 83
E-post: malin.karlsson@abvb.se

Maria Engström-Weber
VD
Visit Trollhättan/Vänersborg AB
Tfn: 073-83 39 355
E-post: maria.engstromweber@visittv.se

Läs mer

Läs mer om Hållbar platsutveckling

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023