Gå till innehåll

Verktygsfält

Arbetsmarknadsenheten

En väg in - flera vägar ut

Arbetsmarknadsenheten (AME) består av tre olika inriktningar; Utredning, Vägledning och Etablering. Aktivitetshuset Fisketorget finns även under Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten vänder sig till personer som bor i Vänersborgs kommun, är mellan 16-64 år och som har behov av insatser och stöd för att kunna närma sig arbete eller studier. Personen kan delta i de praktiska verksamheterna, externa placeringar och/eller språkträning. I de fall när verksamheten kräver det, kan ett utdrag ur belastningsregistret behövas.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stötta och hjälpa personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023