Gå till innehåll

Verktygsfält

Praktik och arbetsträning

Att ge elever, kommuninvånare och arbetssökande en inblick i arbetslivet och företagandet är viktigt för en positiv utveckling av samhället och näringslivet i Vänersborgs kommun.

Effektiv metod

Mötet mellan individen och arbetsmarknaden är avgörande för båda parter. Praktik är en effektiv metod för att medverka till en positiv näringslivs- och samhällsutveckling samt för att stärka rekryteringsbasen och arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning.

Vad är praktik?

Nytta och möjligheter

Praktik är ett bra sätt att ge elever och arbetssökande en inblick i arbetslivet och företagandet. Arbetsmarknadsenheten fungerar som en länk i kontakten mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det kan handla om allt från att vi behöver träna upp en viss kunskap till att förbättra svenska språket.

Läs mer om Arbetsmarknadsenheten

Arbeta långsiktigt

Utmaningar som generationsväxlingar och arbetskraftbrist väntas under de närmaste 15 åren. 1,6 miljoner arbetande svenskar kommer att gå i pension under dessa år. Detta ger stora möjligheter för andra grupper i samhället, speciellt de målgrupper som har haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Företagen i regionen efterfrågar mer praktikplatser för att stärka rekryteringsbasen och jobba långsiktigt.

Praktik i olika former

Det finns olika former av praktik, så det är viktigt att klargöra syfte och målsättning före man startar en praktikperiod hos en arbetsgivare.

Arbetsmarknadspraktik

Syftet med arbetsmarknadspraktik är att individen ska få en bättre förutsättning att komma in på arbetsmarknaden. Målsättningen med praktiktiden varierar utifrån individens behov. Kanske handlar det om att fräscha upp gamla yrkeskunskaper, få en inblick i ett nytt yrke, få en generell inblick i arbetslivets krav och förutsättningar — en vägledning och orientering mot ett eget arbete.

Utbildningspraktik

Elever eller studenter ska befästa och öva på olika arbetsmoment, lära sig i arbetslivet, genom arbetsplatsförlagd utbildning inom olika utbildningar. Mål finns ofta beskrivna i läroplaner eller kursplaner. Tidsbestämd praktik med tydliga förväntningar på målsättning med praktiktiden.

Språkpraktik

Personer med utländsk bakgrund kan delta i språkpraktik för att utveckla sina kunskaper i svenska och lära känna den svenska arbetsmarknaden. Språkpraktik kombineras i många fall med språkstudier i svenska.

Syftet med språkpraktik

Syftet är att personen ska utveckla sitt svenska språk och tillägna sig yrkesinriktade språkkunskaper.

Tidsanpassat

Tiden går att anpassa efter arbetsgivarens förutsättningar. Ofta på halvtid och kombineras vanligen med språkstudier i svenska.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023