Gå till innehåll

Verktygsfält

Vård- och omsorgscollege

I lokalt VO-College Fyrbodal Öst samverkar arbetsgivare och skola i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Melleruds kommun, Bengtsfors kommun, Åmåls kommun, Dals-Eds kommun med Fyrbodals Kommunalförbund, Kunskapsförbundet Väst, Hermods, Kommunal och Arbetsförmedlingen.

Kvaltietssäkring genom Certifiering

En certifiering via Vård- och omsorgscollege är en kvalitetssäkring av utbildningar inom Vård och omsorg. Detta innebär att en elev som fullföljer sin utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen får ett diplom.

Diplomet är en kvalitetsstämpel som visar att eleven gått en bred utbildning med hög kvalité anpassad efter verksamhetens och behov. Diplomet underlättar även för arbetsgivare som enkelt kan se vilka kandidater som har en fullständig och relevant utbildning med sig.

Samverkan mellan arbetsliv och utbildning

Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsliv och utbildning i Sverige. 22 regioner samverkar i frågor som till exempel kompetenshöjning, arbetsplatslärande, handledning, validering, kompetensutveckling. Syftet är att öka antalet sökande till vård- och omsorgsutbildningar och locka fler till yrkesområdet, lokalt och regionalt.


Karriärmöjligheter

Lyssna på medarbetare inom Vänersborgs kommun som berättar om sina karriärvägar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024