Gå till innehåll

Verktygsfält

Hur en rekrytering går till i Vänersborgs kommun

Hos oss ska du känna dig trygg och säker med att det är din kompetens som bedöms och att vi har en transparent rekryteringsprocess. Här kan du läsa mer om hur en rekrytering går till och du får också tips på hur du kan förbereda dig på bästa sätt när du söker något av våra lediga jobb.

Kravprofil

Vi vill ha en så objektiv och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt där alla som söker jobb hos oss blir bemötta och bedömda på samma sätt. I våra rekryteringar bedöms du mot en särskilt framtagen kravprofil som bygger på de kompetenser som krävs för att klara av det specifika jobbet, inte mot magkänslan hos den som rekryterar.

Kravprofilen tydliggör krav och önskemål om utbildning, erfarenhet, färdighet, värderingar med mera och vad inom detta som eventuellt kan vara till fördel om det finns flera personer med liknade profil.

När vi bedömer mot kravprofilen minskar risken för att vi ska utsätta dig för diskriminering och möjligheten att hitta rätt person till rätt plats ökar.

Företräde

Innan vi kan gå ut med en annons är vi skyldiga att först undersöka om det finns någon som enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) har företräde till tjänsten. Finns det någon med företräde som uppfyller grundkraven för tjänsten är vi skyldiga att erbjuda anställningen till den personen.

Ansökan

Hittar du ett jobb du är intresserad av så sök det! Vi håller ständigt på att utveckla vår rekryteringsprocess för en så objektiv och fördomsfri process som möjligt. Hur ansökningsförfarandet ser ut kan därför variera lite mellan de olika tjänsterna. Det vanligaste är att du skickar in CV och personligt brev, men det kan hända att vi istället vill att du svarar på ett frågeformulär eller skriver en kortare motivering varför just du är rätt för jobbet.

Urvalsmetoder

Arbetsprov och tester

Arbetsprov och begåvningstest är de urvalsmetoder som enligt forskning bäst visar på framtida arbetsprestation. Därför har vi valt att använda oss mer av det.

Arbetsprov är inte bara ett sätt för oss att få en uppfattning om hur du tar dig an olika arbetsuppgifter, det är också ett sätt för dig att få en uppfattning om hur tjänsten fungerar rent praktiskt och vilka olika arbetsuppgifter eller situationer du kan ställas inför. Arbetsproven ska alltid fylla ett tydligt syfte i rekryteringen och alla som får uppgiften ska bedömas på samma sätt.

För oss är det viktigt att de verktyg som används till personlighets- och färdighetstest har vetenskaplig grund, därför har vi valt att samarbeta med Aon assessment solutions (Aon).

Du kommer i ett tidigt skede att informeras om vi använder oss av arbetsprov eller tester för just den tjänsten du söker.

Intervju

Vår intervjuteknik bygger på de kompetenser vi valt ut i kravprofilen. Intervjufrågorna är av beskrivande karaktär och syftar till att ta reda på hur du har agerat i tidigare situationer i arbete eller studier. Det är bra om du förbereder dig genom att tänka ut olika exempel från yrkeslivet eller andra erfarenheter du har som kan beskriva hur du agerar och tänker i olika situationer. Här har du två exempel på hur vi kan lägga upp en fråga med följdfrågor utifrån två olika kompetenser, strukturerad och självgående:

Strukturerad
På vilket sätt behöver du planera och organisera som del av ditt arbete idag?

 • Hur lägger du upp det?
 • Tycker du att det fungerar bra?
 • Kan du berätta om ett tillfälle när det verkligen fungerade bra?

Självgående
Beskriv en större uppgift du fått ansvar för?

 • Vad gällde det?
 • Vilka var förutsättningarna?
 • Hur gick du tillväga?
 • Vad var det största problemet?
 • Hur löste du det?
 • Hur gick det?

Intervjuerna kan genomföras på olika sätt beroende på hur långt du kommit i rekryteringen. Vi använder oss av telefonintervjuer, digitala intervjuer och intervjuer på arbetsplatsen.

Det vanligaste är att du träffar den person som är chef för tjänsten du söker men du kan också träffa någon representant från arbetsgruppen. Att träffa flera personer under en intervju kan vara nervöst, men det är ett tillfälle för dig och dina eventuellt blivande kollegor att träffas. Vi strävar efter att genomföra intervjun på arbetsplatsen och om det är möjligt visa dig runt på arbetsplatsen. Det är viktigt för oss att du känner att du får en uppfattning både om kollegor och arbetsplatsen. Det underlättar för dig att kunna göra en bedömning om du tror att du kommer trivas om du får jobbet.

Söker du en nyckelposition eller ledarroll kan du även få träffa fackliga representanter och ibland även politiker. Då är det vanligt att du får träffa flera olika intervjugrupper vid olika tillfällen. För att du inte ska behöva ta dig till oss flera gånger brukar vi i de fallen boka in dig på flera intervjutider under en dag.

Digital intervju

Digitala intervjuer är detsamma som en vanlig anställningsintervju, men sker online och inte som ett fysiskt möte. Om du blir kallad till en digital intervju kommer vi i god tid innan informera dig om vilken plattform som ska användas. Här har du lite tips att tänka på:

 • Se till att du kan sitta ostört under intervjun.
 • Logga in en stund innan så du ser att tekniken fungerar.
 • Kontrollera att webbkameran och mikrofonen fungerar som de ska.
 • Testa din internetuppkoppling för att se till att den är tillförlitlig.
 • Om du använder hörlurar, kontrollera att de är anslutna och valda som ljud- och mikrofonkälla innan intervjun börjar.
 • Vi vill gärna kunna se varandra så tänk på att inte ha ett fönster bakom dig som skuggar dig.
 • Du kan bli törstig när du pratar så ta gärna med dig ett glas vatten eller något annat att dricka dit du sitter under intervjun.

Referenstagning

Om vi är intresserade av att anställa dig kommer vi be om referenser. En referens är en person som du jobbat med tidigare. Det kan vara tidigare chefer, kollegor eller andra personer du samarbetat med. Det vanligaste är att vi vill ha 2-4 referenser. Syftet med referenstagningen är att bekräfta information som du gett till oss och samla in referenspersonernas bedömning av din tidigare arbetsprestation eller framtida potential utifrån vår kravprofil för den tjänsten du sökt.

Övrigt

Vissa av våra tjänster har av särskilda anledningar en säkerhetsklassning vilket innebär att du som är aktuell för en sådan tjänst kommer att genomgå en säkerhetsprövning. Det är ganska ovanligt att en tjänst är säkerhetsklassad i kommunen. Du kommer i ett tidigt skede informeras om det gäller det jobb du är intresserad av.

Tillgänglighetsanpassning

Olika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Har du särskilda behov hör av dig till oss i god tid så vi kan ge dig likvärdiga förutsättningar att ta dig igenom rekryteringens olika steg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024