Gå till innehåll

Verktygsfält

Demens

Demens är ett samlingsnamn för olika kognitiva sjukdomar och skador som kan drabba hjärnan.

Symtom vid demens kan vara nedsatt minne, påverkan på tanke- och språkfunktioner, personlighetsförändring, nedsatt orienteringsförmåga och svårigheter att utföra praktiska moment.

Demenssjuksköterskans roll

Demenssjuksköterskan är en resursperson för anhöriga och personer som har en diagnostiserad eller misstänkt demenssjukdom, samt för personal inom den kommunala vård- och omsorgen.

Det finns idag många personer med demensdiagnos som kommunen inte känner till. Demenssjuksköterskan ska arbeta för att i ett tidigt skede kunna informera om vilka stödinsatser som finns i kommunen.

I demenssjuksköterskans arbete ingår:

  • Ge råd och stöd till personer med demenssjukdom och/eller anhöriga vid t ex informationsträffar, hembesök och telefonsamtal.
  • Ge information om den hjälp kommunen har att erbjuda.
  • Medverka vid hembesök tillsammans med biståndshandläggare.
  • Utbilda och handleda personal inom hemtjänst, särskilda boenden och dagverksamheter.
  • Samverka med primärvård och länssjukvård vid demensutredningar.
  • Informera allmänheten genom t.ex. studiecirklar kring demens.

Har du frågor om demens​?

Har du frågor om demens och demenssjukdomar, om du vill ha vägledning och råd kontakta kommunens demenssjuksköterska.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023