Gå till innehåll

Verktygsfält

Anhörigstöd

Känner du någon som är i behov av ditt stöd för att få vardagen att fungera?

Du är inte ensam. Som anhörig har du rätt till eget stöd, du behöver inte bo med personen för att räknas som anhörig. Vi inom anhörigstödet erbjuder dig från 18 år enskilda samtal, anhöriggrupper, studiecirklar och föreläsningar. Anhörigstödet är kostnadsfritt och vi som arbetar här har tystnadsplikt.

En mötesplats mitt i staden för dig som är senior eller anhörig.

Vi erbjuder

  • Föreläsningar med många olika inriktingar för dig som anhörig och/eller till allmänheten. Mer information ges när en föreläsning är på gång.
  • Studiecirklar - Vi erbjuder flera olika studiecirklar som är till för att stärka dig som anhörig. Mer information ges när en studiecirkel är på gång.
  • Anhöriggrupp – I en anhöriggrupp träffar du andra i liknande situation, kan utbyta erfarenheter och få hjälp att hantera det som känns svårt. Vid intresse kontakta anhörigsamordnare, se kontakt under Relaterad information.

Här samlar vi information om aktuella föreläsningar.

Kontakt
Telefon: 0521–72 20 20
E-post: motesplats-norrajarnvagsgatan@vanersborg.se

Anhörigstöd erbjuder kostnadsfria samtal för dig över 18 år med varierande inriktning såsom råd, stöd, hanteringsstrategier och vägledning.

Det går att komma på enskilda samtal såväl som flerpartssamtal beroende på hur just erat anhörigskap ser ut.

För mer information eller boka tid kontakta:

Emma Johansson
Anhörigsamordnare funktionsnedsättning och psykisk ohälsa
Telefon: 0521–72 26 50
E-post: emma.johansson@vanersborg.se

eller

Amelie Malm
Anhörigsamordnare seniorer
Telefon: 0521-72 20 34
E-post: amelie.malm@vanersborg.se

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom fumktionshinderområdet.

Michaela och Paulina från LaSSe Brukarstödcenter kommer att finnas för rådgivning en gång per månad hos Anhörigstödet, N:a Järnvägsgatan 2D.

Hösten 2024

5 september
3 oktober
31 oktober
28 november

Bokning: Besök måste bokas på telefon 031-84 18 50.

Läs mer om LaSSe Brukarstödcenter här Länk till annan webbplats.

Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller LSS kontaktar du biståndsenheten.

Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Har du frågor, kontakta vår kontaktperson inom individ- och familjeomsorg, telefon 0521-72 16 04.

Kaktus är en stödgrupp för barn och ungdomar som växer/växt upp i en familj med känslomässiga sjukdomar. Med känslomässig sjukdom menar vi beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld. Det är vanligt att barn som lever med dessa problem tar på sig skuld för vad som händer i familjen och tror att de är ensamma om sina upplevelser. I gruppen lär sig barn genom lek och övningar att hantera känslor, behov och motgångar samt stärka sin självkänsla. Stödgruppen riktar sig till barn från 7 år och uppåt och vi delar in dom i grupper utifrån deras ålder på ett lämpligt sätt. Vi träffas en gång i veckan under 16 veckor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2024