Gå till innehåll

Verktygsfält

Anhörigstöd

Känner du någon som är i behov av ditt stöd för att få vardagen att fungera?

Du är inte ensam. Som anhörig har du rätt till eget stöd, du behöver inte bo med personen för att räknas som anhörig. Vi inom anhörigstödet erbjuder dig från 18 år enskilda samtal, anhöriggrupper, studiecirklar och föreläsningar. Anhörigstödet är kostnadsfritt och vi som arbetar här har tystnadsplikt.

En mötesplats mitt i staden för dig som är senior eller anhörig.

Vi erbjuder

  • Föreläsningar inom funktionshinderområdet,demens, stroke och psykisk hälsa. Mer information ges när en föreläsning är på gång.
  • Studiecirklar - Vi erbjuder flera olika studiecirklar som är till för att stärka dig som anhörig. Mer information ges när en studiecirkel är på gång.
  • Anhöriggrupp – I en anhöriggrupp träffar du andra i liknande situation, kan utbyta erfarenheter och få hjälp att hantera det som känns svårt. Vid intresse kontakta anhörigsamordnare, se kontakt under Relaterad information.


Hjälpmedelscafé och föreläsning Hållbar vardag

- tips på hjälpmedel och hur du kan förebygga fall

Kostnadsfri föreläsning för alla medborgare.

Om du har hjälpmedel som behöver ses över, ta med dig dessa. Under fikat finns tekniker på plats och kan hjälpa till med justering och reparation.

Föreläsare och hjälpmedelscafé: Kommunrehab och Västra Götalands-regionen.

När: 14 mars klockan 17.00 – 19.00

Var: Mötesplats Norra järnvägsgatan 2D i Vänersborg

Anmälan senast 13 mars: via telefon, e-post, länk eller skanna QR-kod.

QR-kod för anmälan till föreläsning

För anmälan eller frågor kontakta:
Amelie Malm, 0521–72 20 34
E-post: motesplats-norrajarnvagsgatan@vanersborg.se

Anhörigstödet i Vänersborg anordnar både anhöriggrupper och studiecirklar, vilka kan vara både i egen regi och i samarbete med andra kommuner och organisationer.

Här samlar vi aktuella studiecirklar och anhöriggrupper.

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom fumktionshinderområdet.

Åsa Granbom från LaSSe Brukarstödcenter kommer att finnas för rådgivning en gång per månad hos Anhörigstödet, N:a Järnvägsgatan 2D.

Datum 2023:
1 februari
28 februari
28 mars
2 maj

Bokning: Besök måste bokas på telefon 031-84 18 50.

Läs mer om LaSSe Brukarstödcenter här Länk till annan webbplats.

Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller inom personligt stöd och omsorg och/eller socialpsykiatri kontaktar du biståndsenheten.

Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alternativt arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Har du frågor, kontakta vår kontaktperson inom individ- och familjeomsorg, telefon 0521-72 16 04.

Kaktus är en stödgrupp för barn och ungdomar som växer/växt upp i en familj med känslomässiga sjukdomar. Med känslomässig sjukdom menar vi beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld. Det är vanligt att barn som lever med dessa problem tar på sig skuld för vad som händer i familjen och tror att de är ensamma om sina upplevelser. I gruppen lär sig barn genom lek och övningar att hantera känslor, behov och motgångar samt stärka sin självkänsla. Stödgruppen riktar sig till barn från 7 år och uppåt och vi delar in dom i grupper utifrån deras ålder på ett lämpligt sätt. Vi träffas en gång i veckan under 16 veckor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2023