Gå till innehåll

Verktygsfält

Gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar

Att delta som barn, ungdom eller vuxen i en grupp utifrån ett specifikt behov kan vara ett sätt att prata om något som är svårt och tungt. Det är också ett sätt att tillsammans i gruppen få reflektera, lyssna på andra och själv hitta redskap för att komma vidare med den egna situationen och få nya kunskaper.

Gruppen kan ses som hjälp till självhjälp och ger ofta kraft och en känsla av gemenskap kring något som kan vara tungt att bära ensam. Vi erbjuder olika former av gruppverksamhet till både barn, ungdomar och föräldrar inom olika teman och områden. Här följer mer information.

Grupper riktade till barn och ungdomar

Kaktus

Är en stödgrupp för barn och ungdomar som växer/växt upp i en familj med känslomässiga sjukdomar. Med känslomässig sjukdom menar vi beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld. Det är vanligt att barn som lever med dessa problem tar på sig skuld för vad som händer i familjen och tror att de är ensamma om sina upplevelser. I gruppen lär sig barn genom lek och övningar att hantera känslor, behov och motgångar samt stärka sin självkänsla. Stödgruppen riktar sig till barn från 7 år och uppåt och vi delar in dom i grupper utifrån deras ålder på ett lämpligt sätt. Vi träffas en gång i veckan under 16 veckor.

Skilda Världar

Är en stödgrupp som vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. Programmet är utformat av BRIS och i denna grupp, på max 6 barn, får barnen ett alldeles eget utrymme tillsammans med andra barn som också har skilda/separerade föräldrar att få dela tankar, känslor och upplevelser om föräldrars skilsmässa och de förändringar som det har inneburit för barnet. Gruppen kan då bidra till ett lärande om bland annat kan minska ensamheten, stärka självkänslan och inge hopp.

Varje mötestillfälle har ett tema som berörs genom att måla, leka, rita, läsa mm. Vi träffas 1 gång i veckan under ca 10 veckor.

Grupper riktade till föräldrar

BIFF – barn i föräldrars fokus

Är en stödgrupp för föräldrar som separerat där föräldrar får kunskap om hur barn påverkas och kan reagera vid föräldrarnas separation. Som förälder får man också möjlighet att reflektera och diskutera kring sin egen situation. Syftet med gruppen är att flytta fokus från konflikten till barnets situation och arbeta med frågan vad man som förälder kan göra för att underlätta för sitt barn. Föräldrarna går i separata grupper och man träffas vid tre tillfällen.

KOMET

Är en grupp med strukturerade träffar för föräldrar med återkommande bråk och tjat hemma som vill få en bättre relation till sina barn och öka positiva stunder tillsammans med barnen. KOMET riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 – 18 år och man delar grupperna i barn och tonår. I gruppen får föräldrar möjlighet att dela sina erfarenheter, ökad kunskap om vad forskningen säger och öva på nya sätt att bemöta sitt barn.

Stödgruppen KOMET pågår vid 9 – 11 tillfällen.

Vid frågor och intresse, kontakta:
1:e behandlingssekreterare på telefon 0521-72 10 26 eller 0521-72 14 83.

Intresseanmälan via e-tjänst
På Mina sidor kan du göra en intresseanmälan till stödgrupper eller råd och stödsamtal digitalt, se länken nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024