Gå till innehåll

Verktygsfält

Medling vid ungdomsbrott

Medling, som är frivilligt, innebär att gärningsman och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare, för att prata om brottshändelsen. Syftet är att minska de negativa följderna av ett brott.

Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningsmannen får möjlighet till ökad insikt om brottets konsekvenser. De brott som medling gäller skall vara anmälda till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i den.

Från 2008-01-01 är kommunen skyldig att erbjuda medling när brott begåtts av någon som är under 21 år.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023