Gå till innehåll

Verktygsfält

Brottsofferstöd

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Lag (2012:776).

Råd och stödenheten erbjuder brottofferstöd för dig som blivit utsatt för brott och är under 20 år. Det kan bland annat röra sig om misshandel, rån, sexuella övergrepp eller hot. Stödet riktar sig även till dig som närstående till den brottsutsatte.

Vi som arbetar på Råd och Stödenheten är familjebehandlare med erfarenhet av att möta brottsutsatta. Vi har lång erfarenhet och utbildning kring föräldraskap, barn/ungdomar och relationer samt att möta människor i svåra situationer. Vi har tystnadsplikt och brottsofferstödet är biståndslöst.

Det är normalt att reagera på olika sätt om du varit utsatt för ett brott. Vanliga reaktioner kan vara sömnproblem, svårt att äta, oro, sorg, ilska, känsla av otrygghet med mera. Dessa tankar och känslor kan vara svåra att hantera. Det kan också vara så att du behöver hjälp med att orientera dig om du har funderat på polisanmälan eller så kanske funderar du på vad som händer vid en rättsprocess?

Brottsofferstöd kan ex ge följande hjälp:

  • Information om vad som sker vid en rättslig process.
  • Information om vanliga krisreaktioner så som kroppsliga reaktioner, psykiska reaktioner som hjälp för att bearbeta brottshändelsen.
  • Information om skadestånd och brottsskadeersättning.

Du når oss 1:e behandlingssekreterare på Råd och Stödenheten via telefon 0521-72 10 26 eller 0521-72 14 83.

Välkommen!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023