Gå till innehåll

Verktygsfält

Fältverksamhet

Fältarna i Vänersborgs kommun arbetar med förebyggande och uppsökande socialt arbete för ungdomar. Det förebyggande arbetet syftar till att uppmärksamma sociala problem som kan uppstå för den unge, samt att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Vänersborg.

Det uppsökande arbetet innebär att vi befinner oss i miljöer där ungdomar finns, exempelvis skola, ute på stan och fritidsgårdar. Detta gör vi dels för att vara en trygg vuxen på de arenor som ungdomarna vistas på och dels för att träffa ungdomar i deras vardag och därigenom kartlägga ungdomssituationen i vår kommun.

Vårt arbete handlar också om att skapa goda och långsiktiga relationer samt förtroende till ungdomar för att kunna fånga upp, motivera samt hjälpa dem i deras olika livssituationer.

Fältverksamheten riktar sig främst till ungdomar i Vänersborg men vi samverkar också med vårdnadshavare, skola, andra vuxna och professioner.
Med oss kan man prata om exempelvis mående, kriminalitet, mobbning, relationer, utanförskap, frågor kring alkohol, narkotika eller andra funderingar som rör hem, familj, skola eller fritid.

Vi arbetar både dag- och kvällstid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024