Gå till innehåll

Verktygsfält

Värdighetsgaranti för biståndshandläggning inom socialförvaltningen

Vi garanterar att vi finns tillgängliga för dig och att du får ett respektfullt bemötande

  • Du kan alltid få tag på oss under vår telefontid under vardagar. Övrig tid, vardagar, har du möjlighet att via kommunens växel lämna meddelande om du vill ha kontakt med oss. Vi kontaktar dig så fort vi kan.Vi tar oss tid att besvara dina frågor och ger dig information om vilka hjälpinsatser du kan ansöka om.

Vi garanterar att du får möjlighet att vara delaktig och ha inflytande under utredningen

  • Vi tar oss tid att lyssna på dig, och inhämta nödvändig information. Detta för att kunna göra en rättssäker bedömning utifrån dina behov. Du kan ha med dig en anhörig och/eller närstående under samtalet om du så önskar.
    Vid avslag av din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med överklagan.

Vi garanterar att du kan känna dig trygg med att vi vid bedömning och beslut om insatser, följer lagstiftning och nationella riktlinjer

  • Vi har handläggare med rätt kompetens och sammantagen kunskap för att kunna möta dig och dina behov. Utifrån det du själv berättat och övriga inkomna uppgifter, utförs en rättssäker och individuell bedömning av dina hjälpbehov. Ditt beslut om insatser skickas till dig skriftligt av din biståndshandläggare.

Vi garanterar att vi regelbundet följer upp fattade beslut för att bidra till din trygghet och ditt välbefinnande

  • Vi följer upp fattade biståndsbeslut enligt gällande nationella riktlinjer. Förändras dina behov, gör vi en ny behovsbedömning. Vi gör en årlig uppföljning för personer med demensdiagnos.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022