Gå till innehåll

Verktygsfält

Värdighetsgaranti för hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen

Vi garanterar

Delaktighet och självbestämmande

 • att du och dina närstående, om du så önskar, görs delaktiga i utformningen av dina insatser. För oss är det viktigt att du ges möjlighet att göra det du kan utifrån dina egna förutsättningar.
 • att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna insatser.
 • att du erbjuds ett inskrivningssamtal.

Integritet

 • att vi alltid frågar dig ifall vi har tillåtelse att lämna ut uppgifter om dig till anhöriga/närstående och andra vårdgivare.
 • att tystnadsplikten respekteras.

Bemötande

 • att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Vi ringer eller knackar på dörren när vi kommer hem till dig.
 • att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande hos dig. Du kan få hjälp med hur du praktiskt lämnar dessa uppgifter till oss.

Trygghet

 • att du får en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgumnast) eller arbetsterapeut utifrån dina behov.
 • att du har möjlighet att byta omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Vi strävar efter att du ska möta samma personal så ofta som möjligt.
 • att det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt.
 • att vi arbetar för en helhetssyn, med samordnade insatser gällande omvårdnad, medicinska, rehabiliterande och sociala behov.
 • att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande dina planerade insatser.
 • att vår personal kan legitimera sig när de besöker dig i ditt hem. Arbetslegitimationen ska bäras synlig för dig.

Meningsfullhet

 • att vi samverkar med dig kring dina insatser, så att dessa ska upplevas som meningsfulla och begripliga.

Detta förväntar vi oss av dig

 • att du, om möjligt, meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder.

Gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022