Gå till innehåll

Verktygsfält

Överklagan av beslut

Om du fått ett beslut om avslag som helt eller delvis går emot den ansökan som du gjort om ett bistånd eller insats kan du överklaga beslutet med stöd av Förvaltningslagen.

Av skrivelsen ska följande framgå

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  • underteckning av skrivelsen

Om du anlitar ett ombud ska överklagan inkomma tillsammans med namn, postadress och telefonnummer på ombudet tillsammans med en fullmakt som styrker att du har ett ombud som företräder dig.

Din skriftliga överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till
Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Handläggarens namn
Residensgatan 20
462 30 VÄNERSBORG

För att överklagandet ska prövas måste socialnämnden fått del av ditt överklagande inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Socialnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om socialnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill få mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som meddelat beslutet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2022