Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunal primärvård

Vad innebär kommunal primärvård?

I kommunal primärvård arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykiatrisjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster med olika specialkompetenser som bedriver varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt.

Exempel på insatser kan vara läkemedelshantering, omläggningar av sår, blodprov, injektioner, rehabilitering, hjälpmedelsutprovning m m. Även mer avancerade insatser kan utföras.

Behovet påkallas av läkare eller annan personal i primärvården, eller på sjukhus via särskild rutin för samordnad individuell plan (SIP), som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen.

Inskrivningskriterier

Patienten ska ha stora svårigheter att ta sig till vårdcentral. Med stora svårigheter menas somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning som förhindrar patienten att med hjälp av anhörig, personal eller annan ledsagare besöka vårdcentralen, och där det på grund av insatsernas omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.

Att det inte finns tillgängliga kommunala kommunikationsmedel kan inte betraktas som en så stor svårighet att inskrivning i kommunal primärvård kan vara befogad. Sjukreseförmånen gäller om patienten reser från eget boende.

Om man blir inskriven i kommunal primärvård så gör kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och/eller fysioterapeuter/ sjukgymnaster en bedömning av omfattningen på insatserna utifrån den bedömning som läkare har gjort. Tillsammans med den enskilde, och eventuellt någon anhörig, planeras insatserna. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas en hälso- och sjukvårdsjournal.

Kommunen erbjuder rehabilitering för dig som är inskriven i kommunal primärvård eller bor på något av kommunens särskilda boenden. Målet med rehabilitering är att förbättra eller bibehålla funktioner och förmågor för att möjliggöra en ökad självständighet och livskvalitet. 
Behöver du hjälpmedel provas de flesta ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Information om Kommunrehabs verksamhet

Enligt beslut i socialnämnden utgår en kommunal primärvårdsavgift.

Information om avgift för kommunal primärvård

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

För din trygghet kan all personal legitimera sig.

Inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för alla verksamheter samt en värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen.

Gemensam värdegrund

Värdighetsgarantierna gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser - för utskrift Pdf, 205.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024