Gå till innehåll

Verktygsfält

Trygghetslarm

Trygghetslarmet ger dig tryggheten att vid en akut situation i hemmet kunna påkalla kunnig personal och få hjälp dygnet runt.

Exempelbild för undersida

Målet är att du ska känna dig trygg i din egen hemmiljö.

Trygghetslarmet består av en larmpanel och en tillhörande larmknapp. Larmknappen bärs runt handleden eller som ett halsband och du larmar genom att trycka på knappen.


Du ansöker om trygghetslarm genom att ta kontakt med biståndsenheten. En handläggare går igenom ärendet och gör en bedömning om behovet finns för ett trygghetslarm.

Beslutet skickas sedan till hemtjänsten som tar hand om ärendet. Vi tar kontakt med dig för vidare installation och mottagande av nyckel.

När tygghetslarmet installeras ska en hemnyckel lämnas, så att personal kan komma in i bostaden vid larm. Nyckeln förvaras i ett kassaskåp hos hemtjänsten och används endast vid larmåtgärder.

Vid installationen kommer även ett personallås att installeras.
(Personallås är ett dörrlås som behörig personal använder för att låsa upp dörren via sin mobiltelefon).

Om du hamnar i en akut situation så du behöver tillkalla hjälp, använder du ditt trygghetslarm. Exempelvis om du ramlar eller blir akut sjuk.

När du tryckt på knappen ringer trygghetstelefonen automatiskt upp en larmmottagare och du kan prata med personal genom larmenhetens högtalare.

Under samtalet bedöms de insatser som krävs för att hjälpa dig på bästa sätt, i form av hembesök, kontakt med kommunal primärvård eller annan vårdpersonal.

Om larmpersonalen inte får kontakt, ringer de upp på din vanliga telefon. Om du fortfarande inte svarar, åker personalen ut till din bostad.

OBS! Trygghetslarmet ersätter inte 112

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024