Gå till innehåll

Verktygsfält

Digitala hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker helt på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag ge ökad självständighet.

Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen om personliga digitala hjälpmedel inom socialtjänst. Detta är ett delvis nytt område och ett ökande behov. Sortimentet av hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst ska ske med utgångspunkt i individens behov och bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götalandsregionen.

Exempel på digitala hjälpmedel är gps-klocka, läkemedelsgivare, e-tillsyn och sensorer (t.ex. fallarm).

Hur beviljas hjälpmedel?

Det är både biståndsenheten och hälso- och sjukvården som är ansvariga för olika hjälpmedel; gps-klocka, digital tillsyn och sensorer är biståndsenheten, medan läkemedelsgivare är sjukvården.

Verksamheten med digitala hjälpmedel är under uppbyggnad och det är i nuläget inte fastställt exakt vilka hjälpmedel som kommer att erbjudas.

Hjälpmedel hälso- och sjukvård

Ett hjälpmedel är en del i vård och behandling och kompletterar andra vård- och behandlingsinsatser. Det är utprovat utifrån ditt behov och ska inte användas av någon annan. Att tillhandahålla hjälpmedel genom hälso- och sjukvården kallas för förskrivning av hjälpmedel.

Vem kan få ett hjälpmedel förskrivet?

Först gör personal inom hälso- och sjukvården en bedömning av din förmåga att utföra olika aktiviteter i vardagen. Bedömningen ger svar på vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, olika former av träning, anpassning av bostaden, utprovning av hjälpmedel eller annat. Du ska ha en aktiv roll i behovsbedömningen men det är förskrivaren som ansvarar för valet av hjälpmedel.

Om du är inskriven i kommunal primärvård (hemsjukvård) är det arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedel om det är aktuellt.

Vem besvarar frågor om mitt hjälpmedel?

Har du frågor om ditt hjälpmedel kontaktar du den som förskrivit det.

När hjälpmedlet inte längre behövs ska du lämna tillbaka det där du fick det. Om du inte vet varifrån du har fått hjälpmedlet kan du ringa till din arbetsterapeut eller fysioterapeut på din rehabmottagning, i hemsjukvården eller hjälpmedelscentralen som kan hjälpa dig att hitta rätt ställe för återlämning.

Smarta produkter som underlättar i vardagen

Det finns också många produkter att köpa i allmän handel som underlättar vardagen för personer både med och utan funktionsnedsättning. Några exempel på smarta produkter som du själv kan köpa på exempelvis apotek eller beställa på nätet:

  • anpassade hushållsredskap
  • telefon med extra stora knappar
  • fjärrkontroller av olika slag
  • minneshjälpmedel

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024