Gå till innehåll

Verktygsfält

Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser

Ökad patientsäkerhet och minskad administration med digital signering.

Signeringslistor används av personal när det krävs signering för att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Tidigare har Vänersborgs kommun administrerat dessa i pappersform vilket inneburit ett stort administrativt och logistiskt arbete.

För att öka patientsäkerheten, minska antalet läkemedelsavvikelser och minska tidsåtgången för administrering infördes digitala signeringslistor via IT-systemet Medication and Care Support System (MCSS). Systemet består av ett webbgränssnitt (MCSS webb) där legitimerad personal hanterar signeringslistor, insatser och delegeringar, samt en mobilapp (MCSS app) där utförarna signerar insatserna.

Fördelar med digital signering

  • Ökad patientsäkerhet
  • Minskat antal läkemedelsavvikelser/Bättre kontroll på avvikelser
  • Minskad tidsåtgång för administrering av signeringslistor
  • Minskad pappersanvändning
  • Minskad administrationen kring beställning av läkemedel och läkemedelsnära produkter
  • Säkra beställningsförfarande av läkemedel
  • Ökad säkerhet kring kontrollräkning av läkemedel
  • Säkra delegeringsprocessen så att personer med rätt behörighet utför delegerade arbetsuppgifter.
  • Kontroll av utförda insatser

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2023