Gå till innehåll

Verktygsfält

Digital tillsyn

Exempelbild för undersida

Digital tillsyn vid behov av trygghetsbesök i hemmet.

Trygghetsbehov tillgodoses i första hand genom digital tillsyn och trygghetslarm.

Digital tillsyn passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Det är framför allt ett lämpligt alternativ till besök i hemmet för enskilda som inte har behov av andra samtidiga insatser än tillsyn.

Hur fungerar det?

Personal inom hemtjänsten gör en tillsyn via kamera under överenskomna tidsintervaller. Övrig tid är kameran försatt i viloläge. Tillsynen sker i realtid och sparas inte. Kameran placeras diskret med god översikt över sovplatsen eller annan plats som är överenskommet med den som fått beviljad digital tillsyn.

Om personalen inte ser den enskilde vid tillsynstillfället gör de ett nytt försök inom överenskommen tid. Om den enskilde fortfarande inte är synlig eller om det förekommer andra problem som till exempel strömavbrott, görs ett personligt besök.

Insatsen är en biståndsbedömd insats och beviljas med stöd av 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024