Gå till innehåll

Verktygsfält

Nyckelfria läkemedelsskåp

Exempelbild för undersida

Nyckelfria läkemedelsskåp ger en ökad patientsäkerhet.

För en trygg, säker och effektiv hantering av läkemedel har Vänersborgs kommun infört nyckelfria läkemedelsskåp. Endast personal med rätt behörighet kan låsa upp vårdtagarens läkemedelsskåp. Personalen har en personlig inloggning och det finns en spårbarhet i vem som öppnar samt under vilken tidpunkt.

Sjuksköterska bedömer behovet av läkemedelsskåp. Det teknikgruppen som levererar och installerar läkemedelsskåp.

Säker läkemedelshantering

År 2022 gjorde Vänersborgs kommun en stor satsning på säker läkemedelshantering och upphandlade 800 läkemedelsskåp inom ordinärt boende (hemtjänst), gruppboenden inom funktionshinderområdet, äldreboenden och inom dagverksamhet och daglig verksamhet.

Fördelar med nyckelfria läkemedelsskåp

  • Personalen behöver inte hantera fysiska nycklar
  • Ökad trygghet för både brukare och personal
  • Kvalitetssäkring genom spårbarhet i vem som öppnade och under vilken tidpunkt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2023