Gå till innehåll

Verktygsfält

Digital delaktighet

Kommunen har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för alla invånare.

Digitalt utanförskap - inte bara äldre

Det inte bara är äldre som riskerar att bli digitalt utanför. Det kan även handla om olika situationer under livet. Exempelvis personer med psykiska funktionshinder, nyanlända, hemlösa, långtidssjukskrivna kan i perioder befinna sig i ett digitalt utanförskap.

Digitalt stöd

Vänersborgs kommun har en IT-pedagog (digital coach) som kan ge stöd till dig behöver hjälp. Denna person finns på biblioteket och medverkar vid träffpunkter m.m.

Digitalt stöd innebär att du får praktisk vägledning i olika tjänster och användningsområden för digital teknik. Det kan till exempel vara att göra inköp online eller att hålla sociala kontakter med hjälp av digital teknik.

Senior i Vbg erbjuder också visst digital hjälp, exempelvis att surfa på internet.

Kontakt IT-pedagog (digital coach) adam.norberg@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024