Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt bibliotek

E-post
vanersborgsbibliotek@vanersborg.se

Telefon
0521-72 14 11

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till kommunens växeln på telefonnummer 0521-72 10 00

Verksamhetschef
Ida Svanberg

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29, Vänersborg

Telefon
0521-72 10 66

E-post
ida.svanberg@vanersborg.se

Enhetschef för bibliotek
Ann Dahlman

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 6, Vänersborg

Telefon
0521-72 14 17

E-post
ann.dahlman@vanersborg.se

Besöksadress
Storgatan 24, Brålanda

Telefon
0521-72 22 67

E-post
bralandabibliotek@vanersborg.se

Besöksadress
Ringaregatan 2, Frändefors

Telefon
0521-72 22 32

E-post
frandeforsbibliotek@vanersborg.se

Besöksadress
Fyrkanten, Storegårdsvägen 1, Vargön

Telefon
0521-72 23 55

E-post
vargonsbibliotek@vanersborg.se

Besöksadress
Sundsgatan 6, Vänersborg

Telefon
0521-72 14 11

E-post
vanersborgsbibliotek@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2023