Gå till innehåll

Verktygsfält

Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanentbostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt boende.

Bidrag för bostadsanpassning, steg för steg.

Ta reda på

 • Vad du kan söka bidrag för
 • Vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan

Vilka handlingar som behövs beror på bostadens ägarförhållande. Äger du inte din bostad själv behöver du oftast ett medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare.

Ordna de handlingar som behövs till din ansökan så att du kan skicka in dem tillsammans med ansökningsblanketten. Ansökningsblankett finner du i relaterad infomrtaion nedan.

Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten. Följ de instruktioner som finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Saknas det uppgifter ber vi dig komplettera din ansökan.

Kom ihåg:

 • skriv under blanketten
 • skicka med alla handlingar som behövs i din ansökan.

Skicka din ansökan

Du kan posta, mejla eller lämna in din ansökan.

Brev: Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och Service, Bostadsanpassning, 462 85 Vänersborg.
E-post: sadaf.moheb@vanersborg.se, anders.ferrer@vanersborg.se 

Skicka in digitalt: För att skicka in ansökan digitalt klickar du länken
"Mina sidor - ansökan om bostadsanpassning" som du hittar i relaterad infomration nedan.
Lämna in blankett: Vänersborgs kommun, reception, Sundsgatan 29, 46285 Vänersborg.

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du beslut direkt.

Om vi behöver veta mer

Vi kan behöva veta mer än vad som står i din ansökan.

 • Behöver du komplettera med andra handlingar meddelar vi dig inom tre veckor vad som saknas.
 • Behöver vi göra ett hembesök bokar vi det med dig.

Ändra i ditt pågående ärende

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna. Du kan behöva skicka in nya handlingar.

Följ ditt ärende

Vill du veta vad som händer i ditt ärende kan du kontakta din handläggare. Har du frågor innan du fått en handläggare kontaktar du kommunens växel

Hur lång tid tar det?

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den.

 • Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du ofta beslut direkt. Till exempel om du sökt bidrag för spisvakt, montering av stödhandtag eller anpassning av trösklar.
 • Har du ansökt om bidrag för en större anpassning får du en handläggare inom fem månader. Till exempel om du sökt bidrag för dörrautomatik eller att bygga om badrum eller kök.

Begäran om att avgöra ärende

Har du väntat mer än sex månader på att få ett beslut kan du kräva att ditt ärende ska avgöras. När vi fått in ditt krav har handläggare sedan fyra veckor på sig att utreda ärendet och fatta beslut.

Vi skickar beslutet hem till dig. Avslår vi din ansökan kan du överklaga.

Vill du kräva att ditt ärende ska avgöras mejla eller skicka brev. Kom ihåg att ange ditt ärendenummer eller ditt personnummer.

Brev: Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och Service, Bostadsanpassning, 462 85 Vänersborg.
E-post: sadaf.moheb@vanersborg.se, anders.ferre@vanersborg.se

När vi utrett alla förutsättningarna för din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig. Du får besked via post oavsett om vi beviljar din ansökan eller avslår den.

Positivt beslut

I brev med positivt beslut står

 • det beviljade beloppet
 • vad det ska användas till
 • hur du ska gå till väga vid beställning av bostadsanpassningsarbetet
 • hur du ska redovisa för att få bidraget utbetalat till ditt konto.

Negativt beslut

I brev med negativt beslut står

 • varför vi avslår din ansökan om bidrag
 • hur du överklagar.

Du ansvarar själv för att anpassningsåtgärder utförs.

För att vi ska betala ut bidraget behöver du

 • Beställa bostadsanpassningsarbetet från en entreprenör som innehar F-skattsedel. Det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig som privatperson och entreprenören du anlitar.
 • Redovisa faktura och/eller kvitto på dina utlägg samt foto på genomförd anpassningsåtgärd.
 • Skicka även med information om vilket konto du vill ha bidraget insatt på (ska vara ett konto som står i ditt namn), kontonummer inklusive clearing-nummer samt vilken bankkontot finns i.

I vissa fall görs hembesök för att följa upp de genomförda anpassningsåtgärderna.

Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg eller betalar fakturan från företaget du anlitat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2024