Gå till innehåll

Verktygsfält

Bidrag för bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre för dig. Bidraget söks av dig som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning eller av någon med rätt att företräda dig.

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens grundläggande funktioner.

Anpassningarna ska behövas för just dina behov. Det kan vara anpassningar för att du ska kunna

 • komma in i och ut ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien
 • laga mat självständigt.

Fasta anpassningar av bostaden

Vi beviljar bara bidrag för fasta anpassningar i din permanenta bostad. Det vill säga sådant som du inte tar med när du flyttar, eftersom de ingår i bostaden eller fastigheten.

Exempel på anpassningsåtgärder

 • ta bort trösklar
 • bredda dörrar
 • installera automatiska dörröppnare
 • sätta upp stödhandtag, ledstänger eller räcken
 • installera hiss eller montera ramper
 • ta bort badkar och ordna en duschplats
 • ändra höjd på skåp och arbetsbänkar eller göra dem höj- och sänkbara.
 • installation av spisvakt
 • olika åtgärder för personer med synskador

Permanent bostad

Du får bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Du behöver inte vara folkbokförd i bostaden, men det behöver vara din huvudsakliga bostad.

Bor du växelvis på flera adresser (periodiskt boende) kan du få bidrag för att anpassa både din permanentbostad och någon annans bostad.

Villkor för bidrag för flera bostäder vid periodiskt boende:

 • ditt dubbla boende ska vara regelbundet och långvarigt
 • den du bor hos har åtagit sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av dig i sin bostad. Det åtagandet ska vara långsiktigt.

  Bidrag vid periodiskt boende, Boverkets webbplats   Länk till annan webbplats.

  Bidrag vid flytt till ny bostad
  Flyttar du till en bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning påverkar det möjligheten att få bidrag. Till exempel om din nya bostad har brister i
  • storlek
  • planlösning
  • våningsplan
  • nivåskillnader.
  Inget bidrag till flyttbart rullstolsgarage
  Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om ett flyttbart rullstolsgarage, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

  Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.
  Ett flyttbart rullstolsgarage för placering utanför bostaden ger ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag. Det har fastställts i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2023