Gå till innehåll

Verktygsfält

Adresser och namnsättning

Adresser

Nya belägenhetsadresser upprättas av tjänstemän på delegation. De nya adresserna redovisas sedan för byggnadsnämnden med jämna mellanrum.

Namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av namnberedningen i Vänersborgs kommun. Bl.a. kontrolleras att de föreslagna namnen inte finns på andra platser i kommunen. Byggnadsnämnden fattar sedan beslut i dessa ärenden. Namnberedningen i Vänersborg består av 3 stycken politiker och 2 tjänstemän. De beslutade namnen ajourhålls sedan på kommunens kartor. Även andra namnsättningar som t.ex. namn på rondeller, namn på allmänna platser m.m. hanteras av namnberedningen.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2022