Gå till innehåll

Verktygsfält

En vecka fri från våld

Under vecka 47, 20–25 november, deltar Vänersborgs kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”, som belyser det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Under veckan arrangeras en mängd olika aktiviteter som du är välkommen att delta i. Det blir bland annat föreläsningar och ljusmanifestation mot våld i nära relationer med fackeltåg.

Veckans program hittar du här nedan. Sidan uppdateras kontinuerligt och ändringar kan ske med kort varsel, så kika gärna in här innan du ska delta på en aktivitet så att du alltid har den senaste informationen!

Brottsofferjouren Sverige bjuder in till två digitala föreläsningar:

När hemmet Inte känns tryggt

Föreläsningen kommer bland annat synliggöra olika typer av våld som kan förekomma kopplat till våld i nära relation och de konsekvenser det kan få för såväl det enskilda barnet som samhället i stort. Vi kommer beröra barnkonventionen som numera är svensk lag och det relativt nya barnfridsbrottet, vilka positiva effekter det fått för barn men också några åtgärder som kan behöva komma till ytterligare. Vi kommer också belysa vikten av orosanmälningar och varför det är nödvändigt att alla människor runt barn tar sitt ansvar och gör en anmälan när det krävs – alltid med barnets bästa i fokus!

Måndagen den 20 november kl. 11.00-12.00
Anmälan till föreläsningen Länk till annan webbplats.


När man inte längre kan leva sitt liv

Välkommen till ett seminarium med representanter från Jämställdhetsmyndigheten och Skatteverket, samt personer som lever med skyddade personuppgifter. Hur påverkas livet när personer med skyddade personuppgifter får sina uppgifter röjda? Två kvinnor från nätverket Gömda Kvinnor berättar om när livet återigen raseras och de konsekvenser det får. I samtalet finns även Jämställdhetsmyndigheten med och berättar om sin rapport "Skyddade personuppgifter - oskyddade personer" samt Skatteverket som beviljar skyddade personuppgifter. Brottsofferjouren Sverige leder samtalet.

Fredagen den 24 november kl. 12.00-13.00
Anmälan till föreläsningen Länk till annan webbplats.

Barns utsatthet på nätet och hur de påverkas av porren

Välkommen att ta del av en digital föreläsning om barn och ungas utsatthet på nätet och hur de påverkas av porren, med föreläsaren och författaren Maria Ahlin tisdag 21 november kl. 18.00-19.30 digitalt via Teams.

Föreläsningen är gratis, anmäl dig via e-post: anne.ekstedt@vanersborg.se.

Föreläsningens innehåll:
- Barn och ungas utsatthet online och offline
- Pornografikonsumtion med särskilt fokus på ungas realtioner, sexualitet och attityder
- Normer och attityder
- OnlyFans och sociala medier
- Hur kan vi prata porr, sex och attityder med barn och unga.

Om Maria Ahlin
Maria Ahlin är föreläsare, författare och driver ungdomsorganisationen Changing attitudes som utbildar om porr och sexköp.

Tillsammans med Fryshuset-profilen Ulrica Stigberg utkom hon 2016 med boken Visuell Drog om barn, unga och nätporr. Som en av flera experter medverkade Maria Ahlin 2021 i Stora porrboken. Senare samma år utkom hon och kriminologen Maria Dufva med boken Värsta bästa svårsnacket om porr, sex och samtycke och riktar sig till barn och unga. Boken ingår i ett samarbete med World Childhood Foundation.

Maria har hållit närmare 400 föreläsningar över hela världen och hennes digitala föredrag “Let’s Talk Porn” har setts mer än 10 miljoner gånger.

Läs mer om Maria Ahlin på hennes webbplats Länk till annan webbplats..

Föreläsning om våld i nära relation

Sara de Blanche kommer att ge baskunskap om våld i nära relation och vägledning om hur du kan agera om du är orolig för någon i din närhet.

Eftersom våld i nära relation är ett utbrett folkhälsoproblem är det viktigt att så många som möjligt får kunskap om ämnet. Det kommer även finnas tid för frågor, reflektion och diskussion.

Kostnadsfri föreläsning passande för alla invånare. Inklusive lättare fika.

Innan föreläsningen mellan kl 16:00-17:00 har vi Anhörigcafé som alla är välkomna på. Vi bjuder på kaffe/te och man kan träffa oss från Anhörigstöd.

Föreläsare: Sara de Blanche, Enheten mot Våld i nära relationer, Trollhättans Stad
När: 21 november 2023, kl 17.00 – 19.00
Var: Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2D i Vänersborg

Anmälan senast 20 november: via telefon eller e-post
Telefon: 0521–72 26 50
E-post: motesplats-norrajarnvagsgatan@vanersborg.se

Föreläsning Våldet går inte pension - INSTÄLLD

Föreläsare är Eva Wassén Eriksson som har många års erfarenhet av offentlig verksamhet bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Eva har på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige skrivit boken "Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer."

Våld i äldres nära relationer kan se ut på många olika sätt och är ett dolt samhälls- och folkhälsoproblem. Under föreläsningen kommer Eva bland annat ta upp vad är våld, vilka är riskgrupper, riskfaktorer att utsättas för våld, demens som riskfaktor, vem/vilka är förövare, kan man anmäla att man själv och kanske husdjur utsätts för våld.

OBS! Inställd! Föreläsningen kommer att ges vid ett senare tillfälle.

Vad är brott i nära relationer och hur går utredningsprocessen till?

Föreläsningen är kostnadsfri, länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE4ZTQ4ZTQtNzUzNC00YWQyLTljZTItNmEzMmViOTA2Mzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233a28581-027d-4a36-bc93-c9db429a0ea1%22%2c%22Oid%22%3a%22abdb1895-e7c7-4985-89e6-aef45952f1cd%22%7d Länk till annan webbplats.

Arrangör: Polismyndigheten i samverkan med Lysekils kommun, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Dals Eds kommun, Munkedals kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Orust kommun

Tid och plats: Torsdag 23 november klockan 12:00-12:30, digitalt.

Målgrupp: Alla är välkomna att delta.

Vid frågor, hör av dig till Lovisa Brinck, social hållbarhetsstrateg i Lysekils kommun. lovisa.brinck@lysekil.se eller 0523-61 31 57

Torsdag den 23 november kl. 17-18 anordnar Nätverket mot våld i nära relation Vänersborg en ljusmanifestation mot våld i nära relation. Vi inleder på scenen i gågatekrysset kl. 17 med tal från kommunen, organisationer och föreningar samtidigt som det delas ut information. Vi går sedan fackeltåg till Plantaget där vi tänder ett ljushjärta. Ljusmanifestationen avslutas med tal av Annalena Levin, kommunfullmäktiges ordförande.

Därefter är det invigning av Vintertid i Vänersborg och grantändning.

Innehåll i föreläsningen:

Vad innebär hederskultur?
Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck?
Hur pojkar och flickor drabbas/påverkas olika av hederskulturen
Hur kan vi förebygga hedersproblematiken?
Hur kan vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott?
Hur är det att växa upp i ett samhälle med svenska normer och samtidigt förhålla sig till familjens hedersnormer?

Föreläsare: Flippa Ristorp, sakkunnig inom hedersrelaterat våld och förtryck
Torsdag den 23 november kl. 19-20
Plats: Vänersborgs museum
Föreläsningen är kostnadsfri men anmälan krävs. För anmälan maila anne.ekstedt@vanersborg.se

Välkommen lördag 25 november kl. 11-14, Vallgatan 29, för information om och kunskap av Zonta ”Nej till våld mot kvinnor”.

Föreläsning kl. 12 med Brottsofferjouren Fyrbodal, Zonta och Kvinnojouren Duvan.

Julfika för barn 20 kr, för vuxna 40 kr.

Ett stort city-lotteri med fantastiska priser sponsrade av lokala aktörer den 25/11. Vi har öppet hus med anledning av orange days vi bjuder på glögg, fika finns och lotteri. Information om det vi viktiga arbetet mot våld i nära relation.

Orange Day-kväll med modevisning och korta föreläsningar.

Vallgatelogen i Vänersborg (samma lokal som dagtid), insläpp kl. 15.

Förhandsboka via sms till Anette på 0708-595245. Biljettpris 250 kr och då ingår mat och dryck.

Överskottet går till arbete mot våld i nära relation. Biljetten fungerar också som en lott och fina priser utlovas.

Arrangör: Zonta

Under vecka 47 hissar kommunen också ”Stoppa våld i nära relation”-flaggor på flera platser i Vänersborg för att uppmärksamma både det nationella initiativet och det våldsförebyggande arbete som kommunen tillsammans med andra aktörer bedriver. Budskapet kommer också att synas på andra platser.

Nationellt leds initiativet ”En vecka fri från våld” av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med initiativet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som våld i nära relationer utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskap om att våld går att förebygga. Internationellt uppmärksammas veckan under namnet Orange Week.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2023