Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Vård och omsorg - särskilt boende

Socialförvaltningen

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Särskilt boende och korttidsboende

Björken 1 - avd B och D

Enhetechef
Pia Saxberg
Tfn: 0521-721944
E-post: pia.saxberg@vanersborg.se

Björken 2 - avd A och C

Enhetschef
Inger Petersson
Tfn: 0521-72 19 34
E-post: inger.petersson@vanersborg.se

Sjuksköterska
Avd A och C 0521-72 19 31
Avd B och D 0521-72 22 55

Telefax: 0521-127 58

Besöksadress: Niklasbergsvägen 11, 462 32 Vänersborg

Enhetschef
Sanna Engman
Tfn: 0521-72 19 37
E-post: sanna.engman@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska
Avd A 0521-72 19 04 samt 0521-72 19 67
Avd B 0521-72 19 67
Avd C 0521-72 19 04

Telefon till Eken
Grupp A: 0521-72 19 66
Grupp B: 0521-72 19 68
Grupp C: 0521-72 10 90

Telefax: 0521-72 19 72

Besöksadress: Niklasbergsvägen 15, 462 32 Vänersborg

Enhetschef
Karin Aronsson
Tfn: 0521-72 19 32
E-post: karin.aronsson@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska

Avd A och C 0521-72 19 47
Avd B 0521-72 19 39

Telefon till Linden
Grupp A: 0521-72 19 48
Grupp B: 0521-72 19 49
Grupp C: 0521-72 13 36

Telefax: 0521-72 19 13

Besöksadress: Niklasbergsvägen 13, 462 32 Vänersborg

Enhetschef
Pernilla Leckström
Tfn: 0521-72 27 41
E-post: pernilla.leckstrom@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 27 44
Avd B 0521-72 27 42
Avd C 0521-72 27 43

Besöksadress: Niklasbergsvägen 1, 462 32 Vänersborg

Boende

Enhetschef
Madeleine Leijon
Tfn: 0521-72 26 74
E-post: madeleine.leijon@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 19 41
Niklasbergsv 9 A 0521-72 26 70
Niklasbergsv 9 B 0521-72 26 71
Niklasbergsv 9 C 0521-72 26 72

Besöksadress: Niklasbergsvägen A-C, 462 32 Vänersborg

Växelvårdsenhet

Enhetschef
Maria Åberg
Tfn: 0521-72 14 99
E-post: maria.aberg@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 19 43
Enheten 0521-72 26 73
Telefax: 0521-72 19 42

Besöksadress: Niklasbergsvägen 9 K, 462 32 Vänersborg

Socialpsykiatri (personligt stöd och omsorg)

Enhetschef
Tfn: 0521-72 21 02

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 16 08
Gruppledare 0521-72 21 90
Enheten 0521-72 21 18

Besöksadress: Niklasbergsvägen 9 D, 462 32 Vänersborg

Enhetschef
Ulrika Erixon
Tfn: 0521-72 23 96
E-post: ulrika.erixon@vanersborg.se

Telefon till boendet
0521-72 23 40

Telefax: 0521-72 23 24

Besöksadress: Nordkrogsvägen 6 A-B, 468 30 Vargön

Enhetschef
Maria Åberg
Tfn: 0521-72 14 99
E-post: maria.aberg@vanersborg.se

Kontakt
Undersköterska 0521-72 19 55
Sjuksköterska 0521-72 19 50 (dagtid)
Telefax: 0521-72 19 70

Besöksadress: Niklasbergsvägen 1, 462 32 Vänersborg

Enhetschef
Mona-Lisa Malmsköld
Tfn: 0521-72 22 38
E-post: mona-lisa.malmskold@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 22 57
Violen 0521-72 22 41
Blåklinten 0521-72 22 39
Gullvivan 0521-72 22 40

Telefax: 0521- 72 22 45

Besöksadress: Ringaregatan 1, 460 64 Frändefors

Solängen 1 - avd D2, D3 och D4

Enhetschef
Madeleine Sandström
Tfn: 0521-72 15 08
E-post: madeleine.sandstrom@vanersborg.se

Telefon
Vån D2 0521-72 15 16
Vån D3 0521-72 15 17
Vån D4 0521-72 15 18

Solängen 2 - avd B2, B3, C3 och C4

Enhetschef
Susan Sova
Tfn: 72 15 01
E-post: susan.sova@vanersborg.se

Telefon
Vån B2 0521-72 15 47
Vån B3 0521-72 15 04
Vån C3 0521-72 15 28
Vån C4 0521-72 15 19

Telefax: 0521-72 15 20

Besöksadress: Idrottsgatan 5 B-D, 462 36 Vänersborg

Solhaga

Villagatan 15 A-C, 464 61 Brålanda

Enhetschef
Therése Velander
Telefonnummer: 0521-72 26 32
E-post: therese.velander@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 26 29
Gruppledare 0521-72 26 19
Avd A 0521-72 26 23
Avd B 0521-72 26 24
Avd C 0521-72 26 25
Telefax 0521-72 26 28

Sörbygården

Törnrosgatan 8-20, 464 61 Brålanda

Enhetschef
Anette Johansson
Telefonnummer: 0521-72 26 41
E-post: anette.johansson01@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 26 29
Gruppledare 0521-72 26 19
Avd 8 0521-72 26 15
Avd 10 0521-72 26 16
Avd 18 0521-72 26 17
Telefax: 0521-72 26 14

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 augusti 2023