Gå till innehåll

Verktygsfält

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är regler om vilka rättigheter varje människa har.

Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling.

FN:s regler om mänskliga rättigheter

Efter andra världskriget började många länder samarbeta i Förenta nationerna, FN. De skapade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, där FN-länderna tillsammans skrev ner vilka rättigheter som är viktiga.

Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Regeringen har det största ansvaret men Vänersborgs kommun har också ett stort ansvar liksom du som medborgare och medmänniska.

Den allmänna förklaringen handlar bl.a. om följande

  • Alla människor är lika mycket värda.
  • Mänskliga rättigheter gäller för alla människor.
  • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
  • Vi ska skydda människor så att de kan känna sig trygga och säkra.
  • Sveriges lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
  • Vi ska kunna resa fritt inom våra länder och till andra länder.
  • Vi ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
  • Vi ska själva få bestämma över våra egna liv och gifta oss med vem vi vill.
  • Vi ska få tycka vad vi vill och tro på vilken gud vi vill.
  • Vi ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, och lär sig att läsa och skriva.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023